[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ
[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ
Trang chủ Tin tức [BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

[BÀI HỌC] TRUY CẬP LINK TỔNG HỢP FILE BÀI NGHE DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC TẤT CẢ CẤP ĐỘ

 

TỔNG HỢP LINK ĐĂNG TẢI FILE BÀI NGHE

DÀNH CHO HỌC VIÊN CỦA TẤT CẢ CÁC CẤP ĐỘ

Quý Phụ huynh và các em học viên làm theo hướng dẫn sau để tải BÀI NGHE theo đúng cấp độ theo học nhé!

1. Chọn mục LINK BÀI NGHE theo đúng cấp độ mình theo học.

2. Click vào LINK để được chuyển đến FILE NGHE.

3. Click theo LỚP đang học và tải bài nghe về theo chương trình học cụ thể của học viên.

MỤC LỰA CHỌN LINK BÀI NGHE THEO CẤP ĐỘ:

mailCẤP ĐỘ PRESCHOOL: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kDSg6S7h5H-uRv_pKuJitnH-m2vQjbY1

enlightenedSTARTERS:

mailCẤP ĐỘ STARTERS: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LFZkEFzDAyaIpFnSOe4w6laFKgGfehKP

mailBÀI NGHE WORKBOOK CẤP ĐỘ STARTERS: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VLXNxRTgqAHLC8UwdZDa53l203P3vikN

 

enlightenedMOVERS:

mailCẤP ĐỘ MOVERS: https://drive.google.com/drive/folders/1LdaLBlwBM1RGPFwJBZp0XjJBUQiPW8tG?usp=sharing

mailBÀI NGHE WORKBOOK CẤP ĐỘ MOVERS: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CKd5_yhOwfTqiYu7up1SKtF9xnOkFYTH

 

enlightenedKET: 

mailCẤP ĐỘ KET HỌC THEO SÁCH "INTERACTIVE": https://drive.google.com/drive/folders/1bq0l946w8QjXebOSSW-r5tw1k7tYKeiq

mailCẤP ĐỘ KET HỌC THEO SÁCH "WIDER WORLD": https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A7pxQ7MoIxXQNJKobA1-7HjWdwV6YyDO

mailKET TRAINER - OXFORD CẬP NHẬT THEO GIÁO TRÌNH "WIDER WORLD":
https://drive.google.com/drive/folders/1xVJ1H1p3owMAr04QxYY45TY_ffoGAnh2?usp=sharing

 

enlightenedPET: 

mailCẤP ĐỘ PET HỌC THEO SÁCH "INTERACTIVE": https://drive.google.com/drive/folders/1-CfeadS2d3uVXRbcBTXhhO4OyCJ8onr0

mailCẤP ĐỘ PET HỌC THEO SÁCH "WIDER WORLD": https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HqEwytrwu8ieD_h_qKHVX5zwGdVIcKZU

mailPET TRAINER - OXFORD CẬP NHẬT THEO GIÁO TRÌNH "WIDER WORLD": 
https://drive.google.com/drive/folders/1VAGa0b60z-qbDG9cNTLwUUVRJyqoWbY7?usp=sharing

 

enlightenedFCE: https://drive.google.com/drive/folders/1w-NDwpeaKzSHj7-Vnu5Fc_YrOpPneFq2?usp=sharing 
 

enlightenedIELTS: https://drive.google.com/open?id=1Lc9gHQG9LrLvsp3LQe5QKQUrqtCuYPYL 
 

enlightenedTIẾNG ANH DOANH NGHIỆP: (tải về để giải nén)
 https://drive.google.com/drive/folders/16ORQm6Z9M2LGMJXQpneFDJeUaqVt5xRf?usp=sharing

Tin tức khác

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop