CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
Trang chủ Tin tức CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE

 

HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU CHÀO MỪNG 835 HỌC VIÊN TOÀN HỆ THỐNG THAM GIA KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE TỪ 24/06/2017 - 27/07/2017.

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP THẬT TỐT, BÌNH TĨNH VÀ TỰ TIN HOÀN THÀNH KỲ THI NHÉ!

Kết quả sẽ được các chi nhánh thông báo sớm sau khi kỳ thi kết thúc.

Kỳ thi được tổ chức và giám sát bởi TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 - Đại diện Khảo thí của Cambridge duy nhất tại Bình Dương cùng các chi nhánh của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu.
===========================================
HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
Small school - Big future
https://www.facebook.com/SchoolOfInternationalTraining/

https://www.facebook.com/AnhnguCIE/

Tin tức khác

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop