CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE CHO 710 HỌC VIÊN ƯU TÚ CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
Trang chủ Tin tức CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE LẦN THỨ 30 CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE LẦN THỨ 30 CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

 

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ ANH VĂN CAMBRIDGE

CỦA HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

 

 

CHÀO MỪNG LỄ TRAO CHỨNG CHỈ LẦN THỨ 30 - SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN HOÀNH TRÁNG, TRANG TRỌNG VÀ ĐẶC BIỆT Ý NGHĨA ĐÁNH DẤU CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỆ THỐNG ANH NGỮ ÂU CHÂU VÀ THÀNH QUẢ CỦA CÁC HỌC VIÊN THÂN YÊU

Từ 15h00- 01/10/2017

Tại Trung Tâm Văn Hóa Điện Ảnh Tỉnh Bình Dương.

Tin tức khác

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop