PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU
Trang chủ Tin tức PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

PHÓNG SỰ VÀ KẾT QUẢ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017 TOÀN HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

 

PHÓNG SỰ CHUNG KẾT SPELLING PARROT 2017

 

 

VÒNG CHUNG KẾT DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP VÀ ĐƯỢC ĐÀI PT - TH BÌNH DƯƠNG GHI NHẬN LẠI THÔNG QUA PHÓNG SỰ NGẮN: https://youtu.be/Q1OI-x2Y4DE

KẾT QUẢ CÁC CẤP ĐỘ THI NHƯ SAU:

Chúc mừng tất cả các thí sinh tài năng, các bạn thật sự rất tuyệt vời!

Tin tức khác

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop