TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.
TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.
Trang chủ Tin tức TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 11.01.2019 DO TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN120 TỔ CHỨC.

TEACHER TRAINING WORKSHOP 2019 - VN120

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu xin chúc cho Workshop diễn ra thành công tốt đẹp và chúc Trung tâm Khảo thí VN120 hoàn thành xuất sắc sứ mạng trong cương vị nhà tổ chức.

Workshop được diễn ra vào ngày hôm nay - thứ sáu, ngày 11.01.2019 tại Khách sạn Mailibu, Vũng Tàu.

Tin tức khác

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop