Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu

Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu

Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu

Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu

Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu
Chính sách chất lượng của Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Âu Châu
Trang chủ Về chúng tôi GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU CHÂU

Mọi hoạt động của công ty nhằm tạo ra sự phát triển vững chắc, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống của mọi thành viên trong công ty. Đồng thời, góp phần vào việc phát triển ngành giáo dục tại địa phương và của Việt Nam.

Để đạt được mục đích trên, công ty thực hiện một CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG bao gồm các nội dung:

 

1. “Tôn vinh giá trị dạy thực & học thực” là kim chỉ nam để mọi thành viên của công ty nỗ lực cung cấp giá trị dạy và học ngày một nhiều hơn cho học viên.

2. Phát huy tinh thần “Chúng ta đồng hội, đồng thuyền” để mọi thành viên gắn bó với công ty và hãnh diện vì công ty.

3. Không ngừng nâng cao tinh thần “Học, học nữa, học mãi” để mọi thành viên luôn củng cố và phát huy chất lượng các hoạt động của công ty.

 

Để thực hiện chính sách chất lượng, công ty xây dựng một hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, trong đó:

1. Đề ra các yêu cầu cao nhưng rõ ràng và có những biện pháp cần thiết để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được chính xác và đúng thời hạn.

2. Luôn cải tiến các hoạt động và cập nhật hóa các thủ tục, quy trình và tiêu chuẩn trong hoạt động.

3. Cung cấp, phân tích và phản hồi thông tin. Đặc biệt, ý kiến học viên luôn được chú ý lắng nghe, coi trọng và phúc đáp.

4. Phát huy vai trò đầu tàu, chủ lực và hạt nhân của Quản trị bậc trung.

5. Các nhu cầu nguồn lực được nhận dạng và đáp ứng đầy đủ.

Chính sách chất lượng được cụ thể hóa trong Mục tiêu chất lượng của công ty, của mỗi phòng/ban ở từng thời kỳ hoạt động và được thông tin rộng rãi để tất cả mọi thành viên, từ Giám

Đốc Điều Hành đến nhân viên trong công ty thấu hiểu và cam kết thực hiện.

Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh, dịch vụ thực tế của công ty, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG sẽ được xem xét để bổ sung hoặc hiệu chỉnh nhằm đảm bảo chính sách luôn thích hợp.

 

Facebook
Icon
Icon
Icon
backtop